WhatsApp
İnstagram
Telegram
Telefon
İletişim Bilgileri

Burs Programına İlişkin Açıklamalar

  • Anasayfa
  • Burs Programına İlişkin Açıklamalar

Burs Programına İlişkin Açıklamalar

Sosyal Amaçlı Burs Programı 

1- Genel Esas (Tüzüğün 3. maddesi):

Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun, demokratik ve çağdaş düşünceli, başarılı gençlere başarıları devam ettiği sürece yardım yaparak, topluma belli bir mesleği olan özgür ve çağdaş düşünceli bireyler kazandırmak amacıyla burs verilmektedir.

2- Diğer Esaslar

Burs verilecek öğrencilerin seçiminde dikkate alınan öncelik sırası;

  • Türkiyede devlet üniversitelerine okuyan başarılı öğrenciler,
  • Vakıf üyelerinin önereceği üniversite öğrencileri,
  • Maddi durumu düşük başarılı öğrenciler,
  • Yetim, kız çocukları ve başarılı olanlar önceliklidir.

– Burslar, öğrencinin sosyo-ekonomik ve başarı durumu değerlendirilerek tahsis edilir ve burs verilecek öğrencilerin mail adresine duyuru yapılır. Mail adresi ve telefon numarası mutlaka yazılmalıdır.

– Burs çıkmayan öğrencilere duyuru yapılmaz ve evrakları posta ile iade edilmez. (İsteyen vakıf merkezinden alabilir.)

– Burs miktarı her ders yılı yeniden tespit edilir ve burslar Ekim ayından başlamak suretiyle 9 ay süreyle taksitle ödenir.

3- Bursun Kesilmesini Gerektiren Haller
  1. Burs aldığı süre içinde yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,
  2. Sınıfta kalanların, alt sınıftan 2 den fazla dersten başarısız olanların, Öğretim Kurumu ile ilişiği kesilenlerin, sınıf geçtiklerini her yıl 1 Ekim’e kadar belgelemeyenlerin, kayıt dondurduklarını bildirmeyenlerin,
  3. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu organlarının kararı ile veya güvenilir belgelerle sabit olanların BURSLARI KESİLİR.
  4. Yukarıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı bursu kesilenlerden, tekrar burs tahsisi yapılmayanlardan burs kesilme tarihine kadar ödenmiş olan burs toplamı burs sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde geri alınır.
4- Tekrar Burs Tahsisi İçin Koşullar

Bursu kesilenlerden, müteakip yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren nedenleri (yalan beyanda bulunma durumları hariç) ortadan kalkan öğrencilerin, başvuruları halinde durumları tekrar incelenerek burs tahsis edilebilir.

Burs Programına İlişkin Açıklamalar